Hakkımızda

 

Düzce'ye bağlı Konuralp'te yer alan antik şehrin tarihi, milattan önce 3. yüzyıla kadar dayanıyor.
Konuralp ilk olarak tarih sahnesinde Hypios adı ile çıkıyor. Bithynler, kralları 1. Prusias (mö 283 - mö 183) Kierosiu zaptettiler. Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışarak, şehri bir çok abidelerle süsledi ve tahkim ettirdikten sonra adını da değiştiridi. Böylece Kieros MÖ 2. yüzyıl sonlarında tarih sahnesinden çekildi. Burası Kralın adına izafeten "PRUSIAS" ismini aldı.